top of page
Search
  • Writer's pictureP. K.Vrhovec, M. Dolinar

Zakasnel govorno-jezikovni razvoj

Updated: Apr 4, 2020

Avtorica: Petra Kavšek Vrhovec

 

Sum na zakasnel govorno-jezikovni razvoj lahko starši ali vzgojitelji podajo, ko opažajo, da se otrok pri 2. letu še ne sporazumeva, ne govori, kaže le s posameznimi gestami oziroma izgovarja le posamezne besede.


Če opažajo, da se otrok ne odziva na preprosta vprašanja oziroma menijo, da jih v vsakdanjih situacijah ne razume, lahko obiščejo logopeda že pred 2. letom starosti in se vključijo v logopedsko zgodnjo obravnavo.


Če se otrok tudi okoli 3. leta težko izraža z govorom, je za okolico nerazumljiv, govori po svoje, ima težave s postavljanjem enostavnih vprašanj, s poslušanjem, razumevanjem, pozornostjo in podobno, svetujemo vključitev v čimprejšnjo logopedsko obravnavo.


O težavah na govorno-jezikovnem področju govorimo takrat, ko otrokov govor zaostaja za vrstnikom za 6 mesecev ali več.

Foto: Shutterstock

Vir: Shutterstock


201 views0 comments
bottom of page