PREDAVANJA ZA VZGOJITELJE IN DRUGE PEDAGOŠKE DELAVCE

 • informacije o govorno-jezikovnem razvoju predšolskih otrok,

 • pomembni mejniki, na katere moramo biti pozorni na področju govora in jezika,

 • kdaj k logopedu,

 • primeri iz prakse, 

 • splošni nasveti in nabor idej ter aktivnosti za spodbujanje govora in jezika v vrtčevski skupini ali razredu,

 • uporaba slikovnih kartic za razvoj govora in jezika,

 • uporaba lutke Gingo za spodbujanje motorike govoril, 

 • diskusija. 

IMG_4647.jpg

PREDAVANJA ZA STARŠE

 • kdo je logoped, 

 • razvoj govora in jezika pri predšolskih otrocih, 

 • pomembni mejniki, na katere moramo biti pozorni na področju govora in jezika,

 • kdaj in zakaj k logopedu, 

 • kako naj se pogovarjam s svojim otrokom, 

 • spodbujanje govora in jezika preko igre v domačem okolju, 

 • prikaz miofunkcionalnih vaj in zakaj so pomembne, 

 • spodbujanje govora s pomočjo lutke. 

Ti dobri dve uri (ali bolje, slabe tri ;) ) sta bili zelo dobro strukturirani in zanimivi. Vajino znanje je bilo podano na način, da se ga je z lahkoto srkalo in sama nisem imela občutka, da je trajalo toliko časa, kot je trajalo. Hvala za vmesni odmor, res je prišel prav. 

 

Maruša

—  Name, Title