top of page

PREDAVANJA ZA VZGOJITELJE, UČITELJE IN STROKOVNE DELAVCE

 • informacije o govorno-jezikovnem razvoju predšolskih otrok,

 • pomembni mejniki, na katere moramo biti pozorni na področju govora in jezika,

 • kdaj in zakaj k logopedu,

 • opredelitev vzrokov za nastanek govorno-jezikovnih težav,

 • opredelitev in prepoznavanje govorno - jezikovnih motenj,

 • primeri iz prakse,

 • splošni nasveti in nabor idej, aktivnosti za spodbujanje govora in jezika v vrtčevski skupini ali razredu (prva triada),

 • prikaz uporabe slikovnih kartic, lutke Gingo za spodbujanje motorike govoril, knjig ter drugih didaktičnih sredstev za spodbujanje govora in jezika.

 • diskusija in odgovori na vprašanja.

IMG_4647.jpg

PREDAVANJA ZA STARŠE

 • kdo je logoped,

 • razvoj govora in jezika pri predšolskih otrocih,

 • pomembni mejniki,

 • opredelitev vzrokov za nastanek govorno-jezikovnih težav,

 • kdaj in zakaj k logopedu,

 • nasveti, kako naj se starša pogovarjata s svojim otrokom,

 • spodbujanje govora in jezika preko igre v domačem okolju,

 • prikaz miofunkcionalnih vaj in zakaj so pomembne,

 • spodbujanje govora s pomočjo lutke Gingo in drugih didaktičnih sredstev (knjiga, didaktične igre ...),

 • odgovori na vprašanja.

DELAVNICA V KNJIŽNICI

 • predstavitev otroške slikanice Gingo v deželi besed preko animirane ročne

 • lutke Gingo, s premičnim jezikom,

 • ob animaciji starši otrok izvedo pomembne informacije o razvoju govora in jezika,

 • otroci pa poslušajo zgodbe, pesmi in zanimiva pripovedovanja,

 • otroci v delavnici aktivno sodelujejo ob dejavnostih za spodbujanje govora in jezika.

Gingo_knjiga (117 of 224).jpg

Ti dobri dve uri (ali bolje, slabe tri ;) ) sta bili zelo dobro strukturirani in zanimivi. Znanje je bilo podano na način, da se ga je z lahkoto srkalo in sama nisem imela občutka, da je trajalo toliko časa, kot je trajalo. Hvala za vmesni odmor, res je prišel prav. (Maruša)

 

—  Name, Title

Možnost prilagajanja predavanj potrebam in željam ustanove / zavoda.

Možnost izvajanja v živo ali na daljavo.

Nekajkrat letno možnost predavanj za posameznike - vabljeni k spremljanju FB in Instagram profil "logopetka",

kjer so objavljene aktualne informacije.

Za izdelavo ponudbe pišite na: petra@logopetka.com

Prenesi predavanja kot PDF

bottom of page