PREDAVANJA ZA VZGOJITELJE IN DRUGE PEDAGOŠKE DELAVCE

 • informacije o govorno-jezikovnem razvoju predšolskih otrok,

 • pomembni mejniki, na katere moramo biti pozorni na področju govora in jezika,

 • kdaj k logopedu,

 • primeri iz prakse, 

 • splošni nasveti in nabor idej ter aktivnosti za spodbujanje govora in jezika v vrtčevski skupini ali razredu,

 • uporaba slikovnih kartic za razvoj govora in jezika,

 • uporaba lutke Gingo za spodbujanje motorike govoril, 

 • diskusija. 

PREDAVANJA ZA STARŠE

 • kdo je logoped, 

 • razvoj govora in jezika pri predšolskih otrocih, 

 • pomembni mejniki, na katere moramo biti pozorni na področju govora in jezika,

 • kdaj in zakaj k logopedu, 

 • kako naj se pogovarjam s svojim otrokom, 

 • spodbujanje govora in jezika preko igre v domačem okolju, 

 • prikaz miofunkcionalnih vaj in zakaj so pomembne, 

 • spodbujanje govora s pomočjo lutke. 

PREDAVATELJICI

 • LogoPetka_Delo-97.jpg

  PETRA KAVŠEK VRHOVEC

  mag. prof. logoped - surdopedagog

  Petra je logopedinja, ki je svojo poklicno pot začela v zdravstveni ustanovi na sekundarnem nivoju, kjer je obravnavala otroke z najtežjimi motnjami sporazumevanja. Zaposlena je v zdravstvenem domu, opravlja pa tudi zasebne logopedske storitve ter vodi predavanja za strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov. Je soavtorica strokovnega logopedskega portala GingoTalk. V prostem času rada piše članke namenjene širši javnosti, s katerimi ozavešča o problematiki na področju govora in jezika. 

 • Povem, Meta Dolinar.JPG

  META DOLINAR

  podjetje POVEM, Meta Dolinar s.p.

  prof. spec. in reh. pedagogike - logoped

  Meta je logopedinja, ki se ukvarja z diagnostiko in terapijo otrok, ki imajo težave na področju govorno-jezikovne komunikacije. Poleg dela v logopedski ambulanti, se trudi delovati na preventivi ter na temo govora, jezika in komunikacije izobražuje in vodi predavanja za vzgojitelje in druge strokovne delavce. Je avtorica različnih člankov in prispevkov ter aktivno razvija raznolik didaktični material, ki spodbuja govorno-jezikovni razvoj, tako otrok v tipičnem razvoju, kot tudi otrok, ki imajo na področju govora in jezika težave.

Ti dobri dve uri (ali bolje, slabe tri ;) ) sta bili zelo dobro strukturirani in zanimivi. Vajino znanje je bilo podano na način, da se ga je z lahkoto srkalo in sama nisem imela občutka, da je trajalo toliko časa, kot je trajalo. Hvala za vmesni odmor, res je prišel prav. 

 

Maruša

—  Name, Title

©2018-2021 by Logopetka. Vse pravice pridržane.