top of page

Dobrodošli v spletni trgovini!

Ste vzgojno - izobraževalna ali zdravstvena ustanova? Potrebujete predračun?

Pišite nam in poslali vam ga bomo. Poslujemo tudi preko E-računa.

MINI SET - POZICIJA UST

 • 25 KARTIC

 • 25 GLASOV SLOVENSKEGA JEZIKA

 • ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN ODRASLE

 • NAMENJEN LOGOPEDOM

 • + priročnik VEM-POVEM

 • cena: 25,00 € 

 • poštnina: 4,40 €

 • Nismo zavezanci za DDV- 94. člen.

 • Dobavni rok: do 5 dni

slikovne kartice

VEM -POVEM: set 1 

 • 200 KARTIC

 •  SAMOGLASNIKI IN RAZVOJNO PRVI GLASOVI; /P, B, M, N, J, T, D, K, G, V, F, H/

 •  ZA OTROKE DO 3. LETA STAROSTI

 •  ENOSTAVNE GLASOVNE KOMBINACIJE IN BESEDE

 •  NAMENJEN LOGOPEDOM, VZGOJITELJEM IN DRUGIM PEDAGOŠKIM DELAVCEM

 •  SPODBUJANJE IN UČENJE PREPROSTEJŠIH GLASOV IN GLASOVNIH KOMBINACIJ, KI USTREZAJO GOVORNI PRODUKCIJI POSAMEZNEGA OTROKA

 •  SPODBUJANJE DOLOČENEGA PODROČJA ALI CELOTNEGA GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA (PREVENTIVA)

 • + priročnik VEM-POVEM

slikovne kartice

VEM -POVEM: set 2 

 • 1OO KARTIC

 •  GLASOVI, KI SE RAZVOJNO POJAVIJO KASNEJE: /L, S, Z, C, Š, Ž, Č IN R/

 •  ZA OTROKE MED 3. IN 5. LETOM

 •  ENOSTAVNE GLASOVNE KOMBINACIJE IN BESEDE

 •  NAMENJEN LOGOPEDOM, VZGOJITELJEM IN DRUGIM PEDAGOŠKIM DELAVCEM

 •  SPODBUJANJE IN UČENJE PREPROSTEJŠIH GLASOV IN GLASOVNIH KOMBINACIJ, KI USTREZAJO GOVORNI PRODUKCIJI POSAMEZNEGA OTROKA

 •  SPODBUJANJE DOLOČENEGA PODROČJA ALI CELOTNEGA GOVORNO-JEZIKOVNEGA RAZVOJA (PREVENTIVA)

 • +priročnik VEM-POVEM

Set 1 in set 2 se prodajata v kompletu.

 • cena: 150,00 € (set 1 in set 2 komplet) 

 • poštnina: 4,40 €

 • Nismo zavezanci za DDV- 94. člen.

 • Dobavni rok: do 5 dni

»VEM, zato POVEM« - PRVE SLOVENSKE LOGOPEDSKE KARTICE

Na slovenskem trgu pomembno primanjkuje usmerjenega didaktičnega materiala za spodbujanje govorno-jezikovne komunikacije, po katerem bi lahko posegli logopedi, vzgojitelji, drugi strokovni delavci in starši. Prav zaradi potreb v praksi se je porodila ideja, da združiva svoje znanje ter izdelava prve slovenske logopedske kartice.

 

Slikovne kartice “VEM-POVEM” so primarno načrtovane in izdelane z namenom omogočanja lažjega in postopnega učenja govora otrok, ki imajo težave, motnje ali okvare, ki izrazito vplivajo na govorno produkcijo oziroma za tiste otroke, ki z govorom in uporabo govornih glasov, zlogov in daljših govornih struktur šele začenjajo.

 

Ena izmed takšnih govornih motenj je otroška govorna apraksija, kjer ima otrok težave z motoričnim načrtovanjem govora. S pomočjo slikovnih kartic omogočimo, da v terapiji otrok ne ponavlja določenih glasov in zlogov za logopedom / staršem / vzgojiteljem na pamet, ampak je s pomočjo slikovnih kartic, ki predstavljajo smiselno vizualno podobo za določen preprost izraz (glas, zlog, kombinacijo zlogov) bolj motiviran in ga lažje ter večkrat spontano poimenuje ali ponovi.

 

Kartice so torej namenjene predvsem uporabi  znotraj logopedske  terapije, in sicer za razvoj ali izboljšanje govorne produkcije, vendar pa je njihov namen pri razvijanju govorno-jezikovne komunikacije tudi širši.

DHCW7604.PNG

KLEPETAJMO! Lutka Gingo s karticami za vaje motorike govoril

LUTKA

 • velikost: 52 cm,

 • ima usta z zobmi in jezikom,

 • omogoča spodbujanje motorike govoril in učenje izreke posameznih glasov, spodbujanje in razvoj ročnih spretnosti, razvoj domišljije, izražanja čustev in razvoj govorno-jezikovne komunikacije,

 • za gibanje ust in jezika roko vstavite z zadnje strani v glavo lutke,

 • položaj roke in prstov se lahko prilagaja glede na gibe, ki jih želite izvesti.

KARTICE:

 • 17 kartic s poučnimi in zabavnimi aktivnostmi za spodbujanje motorike govoril,

 • velikost: 17,5 cm × 10,5 cm,

 • omogočajo lažje učenje izreke določenih glasov,

 • sprednja stran kartice: slika vaje,

 • hrbtna stran kartice: natančen opis posamezne vaje,

 • dodatna kartica s splošnim opisom.

Produkti so načrtovani s strani logopedinj: 
Petre Kavšek Vrhovec in
Mete Dolinar, ki skupaj
ustvarjata znamko
GingoTalk. 

Cena: 39,70 €

knjiga Gingo v deželi besed

Pridruži se dogodivščinam malega Ginga, ki se sprehaja v deželi besed in s tabo odkriva svet. Z njim se boš lahko igral, učil in tudi jezikal. S pomočjo zgodb, logopedskih nasvetov in vaj bodo besede tekle gladko, se prelivale v stavke in odpirale vrata v čarobni svet domišljije. Knjiga je namenjena otrokom med 2. in 8. letom, njihovim staršem, vzgojiteljem, učiteljem in vsem, ki želijo spodbujati otrokov govorno-jezikovni razvoj.

 • 22 zgodb,

 • 64 strani,

 • trda vezava,

 • dimenzije: 28 × 24 cm

 • vsebuje dodatne nasvete in ideje za spodbujanje komunikacije, govora in jezika.

 

PREDNOSTI:

 • pomembna strokovno logopedska podlaga,

 • vsaka zgodba ima skrbno zastavljen logopedski cilj in nasvet za vaje,

 • v barvitih oblačkih je besedilo praviloma zapisano tako, kot da govori Gingo, zato lahko knjigo beremo tudi s pomočjo Gingo lutke,

 • zgodbe so kratke in preproste, primerne tudi za tiste otroke, ki so ob branju manj pozorni ali se težje umirijo,

 • v knjigi se izmenjujejo velike in male črke,

 • posamezna zgodba je prirejena za prepoznavanje ali pridobivanje točno določenega glasu,

 • zgodbe se lahko berejo po vrsti ali pa glede na cilj, ki ga želimo doseči.

bottom of page