top of page

 
Hej, daj petko!

Moje ime je Petra Kavšek Vrhovec, sem magistrica profesorica logopedije in surdopedagogike in v logopedski svetovalnici LogoPetka poskrbim za to, da se vsaka obravnava začne in konča s "petko".

Rada delam z otroki! 

Svojo strast za delo z njimi sem začela razvijati že otroštvu, ko sem najraje od vsega pazila in poučevala svoji mlajši sestri. Po gimnaziji sem na Pedagoški fakulteti uspešno zaključila študij logopedije in surdopedagogike. V času študija sem se 2 leti vzporedno usposabljala za tolmačico slovenskega znakovnega jezika.

Spoznala sem številne ustanove in pridobila bogata znanja in praktične izkušnje s področja komunikacije, govornega in jezikovnega razvoja. Največ izkušenj sem pridobila z delom v specializirani pediatrični bolnišnici, s katero še vedno sodelujem.  

Delovne izkušnje sem si nabrala z različnimi primeri pacientov, ki so imeli težave na področju:
- govorno jezikovnega zaostanka, 
- artikulacije (izreke glasov),  
- otroške govorne apraksije, 
- govorno jezikovne komunikacije v okviru različnih prirojenih ali pridobljenih motenj (motnja avtističnega spektra, Downov sindrom, cerebralna paraliza, otroška afazija idr.).

Ves čas se tudi izobražujem in spremljam svetovne trende na področju logopedije in surdopedagogike. Zanima me praktična uporaba najnovejših tehnologij v terapevtskem delu, od leta 2016 do 2019 sem sodelovala z ekipo inovatorjev podjetja Blubblub Inc., ki razvijajo aplikacijo za otroke z govorno-jezikovnimi težavami.

Sem svetovalka znanega slovenskega portala Bibaleze.si, kjer odpisujem na pisma bralcev in bralk, ki jih skrbijo govorno-jezikovne težave svojih otrok. 

Tesno sodelujem s kolegico logopedinjo Meto Dolinar, s katero sva avtorici številnih člankov ter didaktičnega materiala: slikovnih kartic »VEM-POVEM«, »MINI SET-POZICIJA UST« ter igre »KLEPETAJMO! Lutka Gingo in kartice za vaje motorike govoril«. Skupaj upravljava znamko GingoTalk. Več na: www.gingotalk.com. Skupaj s pisateljico in pesnico Dragico Šteh sva izdali otroško slikanico Gingo v deželi besed, ki ima strokovno logopedsko podlago. 

Terapevtsko delo z otroki mi je v veliko veselje in osebno zadovoljstvo. Vsakdo je drugačen in mi predstavlja poseben izziv! Skupaj z vami se razveselim vsakega napredka - in prav zato mi je to delo tako dragoceno!

bottom of page