top of page
Search
  • Writer's pictureP. K.Vrhovec, M. Dolinar

Razumljivost otrokovega govora

Updated: Apr 4, 2020

Avtorica: Meta Dolinar

 

»Osnovni namen človeške govorne komunikacije je posredovati oz. predstaviti neko sporočilo, ki je razumljivo drugemu človeku« (Flipsen, 2006, str. 303, v Dolinar, 2014).

Učinkovitost sporazumevanja, ki je povezana tudi s stopnjo razumljivosti govora, vpliva na kakovost življenja, saj lahko preko dovolj razumljivega govora ustrezno prenesemo svoje želje, misli, pobude, sporočila drugim sogovornikom, poslušalcem oz. ljudem, ki nas obdajajo.

V kolikšni meri bo predšolski otrok razumljiv različnim sogovornikom, tako poznanim kot nepoznanim, je odvisno od različnih dejavnikov. Ti dejavniki so otrokova starost, otrokov sluh, prisotnost določenih težav, motenj ali okvar pri otroku, dejavniki okolice (komunikacijske in govorno-jezikovne spodbude, prisotnost hrupa v okolju, poslušalčevo poznavanje jezika, ki ga govori otrok, idr.).

Običajno so otroci v določenem obdobju, ko fonološki razvoj še ni zaključen, bolje razumljivi svojim staršem in bližnjim znancem, kot pa tujcu. Izboljšanje razumljivosti govora je ena ključnih značilnosti govorno-jezikovnega razvoja, ki pomembno vpliva na otrokovo interakcijo z okolico.

Razumljivost otrokovega govora, tako kot govorno-jezikovni razvoj v celoti, se razvija postopoma in najintenzivneje do konca predšolskega obdobja (tabela spodaj).

Vir: Coplan, Gleason (1988, Bowen, 2011, v Dolinar, M. 2014, str. 16)

Pri starosti štiri do pet let pričakujemo, da je razumljivost govora dobra, kar pomeni, da otroka razumejo tako starši in ožji družinski člani kot tudi naključni sogovorniki oziroma poslušalci.

Vir: Shutterstock

Razumljivost otrokovega govora je dober pokazatelj, ali otrok potrebuje pomoč logopeda, ali pa je otrokov govor glede na tipičen govorno-jezikovni razvoj ustrezen. Starši se lahko po oceno, pomoč in nasvete obrnejo k logopedu, kadar otrokov govor pri starosti 2 do 3 leta težko razumejo ali ga sploh ne razumejo in kadar govor ostaja nerazumljiv (zlasti širši okolici) tudi v kasnejši starosti.


VIRI IN LITERATURA:

- DOLINAR, Meta, 2014, Razumljivost govora predšolskih otrok : diplomsko delo [na spletu]. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. [Dostopano 4. junij 2018]. Pridobljeno iz http://pefprints.pef.uni-lj.si/2095/1/Meta_Dolinar%2DRazumljivost.pdf

259 views0 comments
bottom of page