top of page
Search
  • Writer's pictureP. K.Vrhovec, M. Dolinar

Speech Blubs - aplikacija za spodbujanje govora

Updated: Apr 4, 2020

Avtorica: Petra Kavšek Vrhovec

 

Speech Blubs ni samo ena izmed neštetih igric ali aplikacij, temveč veliko več. Je skrbno načrtovan in dodelan sklop govorno-jezikovnih vaj, ki spodbujajo vašega otroka k ponavljanju govornih vzorcev. Za slovensko govoreče otroke je sicer primernih manj sklopov, a kljub temu so zelo učinkoviti. V logopedski terapiji uporabljam predvsem sklopa Early Sounds (posnemanje glasov, zvokov) ter Mouth Gym (vaje za motoriko govoril).


Izkazalo se je, da aplikaciji (vajam) otroci s težavami v razvoju z navdušenjem sledijo, obenem pa je »super duper« pripomoček za starše, katere aplikacija vodi do te mere, da lahko vse vaje v aplikaciji prenesejo iz virtualnega sveta v resničnost.

Vaje v aplikaciji z navdušenjem pozdravljajo logopedi z vseh koncev sveta, saj je odličen dodatni pripomoček za izvajanje vaj, ki spodbujajo govorno-jezikovni razvoj posameznika.


Pri otrocih s težavami v razvoju velikokrat opažamo tudi pridružene motnje pozornosti, vztrajnosti in težave na področju vzpostavljanja očesnega kontakta. Ob uporabi aplikacije se dogaja, da skrbno dodelani vizualni koncepti in učinki, posnetki otrok, zvočni dražljaji otroka prevzamejo do te mere, da se v celoti osredotoči na »sogovorca« (tj. posnetek otroka). Ko se otrok na podlagi govornega modela / vzorca prične glasovno odzivati, se glas »sogovorca« prekine, kar posledično krepi komunikacijske izmenjave. Na podlagi klasičnega psihološkega podkrepljevanja smo zasnovali koncept nagrajevanja z virtualnimi »bonboni«, ki spodbudijo otroka k nadaljevanju, hkrati pa mu s pomočjo vizualnih učinkov nudijo glasovni in motorični počitek govornega aparata.


Strokovnjaki drugih strok pogosto opozarjajo na pretirano vživljanje v virtualni svet, kjer otroci ostajajo pasivni, z zunanjim svetom ne komunicirajo in se popolnoma prepuščajo virtualnim učinkom. Napredka tehnologije v naprednih državah ne bomo mogli preprečiti do te mere, da otrok niti enkrat v otroštvu ne bi imel priložnosti igranja na računalnik, telefon ali tablični računalnik. Kar lahko storimo je to, da oblikujemo/ustvarjamo ustrezne aplikacije, kjer otroci ne bodo zgolj pasivni opazovalci, temveč aktivni verbalni uporabniki.


Aplikacija je 7 dni na voljo za brezplačno uporabo, za kasnejšo uporabo jo je potrebno plačati.

Logopedi z vpisom svojih podatkov pridobijo aplikacijo v uporabo brezplačno-za vedno.

Vir: podarjena slika podjetja Blub Blub


974 views0 comments
bottom of page