top of page
Search
  • Writer's pictureP. K.Vrhovec, M. Dolinar

Kdo je logoped?

Updated: Apr 4, 2020

Avtorica: Petra Kavšek Vrhovec

 

Logoped je univerzitetni strokovnjak, ki izvaja diagnostiko in terapijo govorno-jezikovnih motenj.

Logopedija je veda o terapiji govorno-jezikovnih motenj, prepletena z medicinskimi, pedagoškimi, psihološkimi in socialnimi pristopi.


V okviru diagnostike se ugotavlja prisotnost govorno-jezikovnih motenj, vzroke in posledice njihovega nastajanja. Logoped v skladu s strokovnimi standardi in kriterijih opredeli posamezno govorno-jezikovno motnjo. V okviru terapije se s posebnimi metodami dela omenjene težave odpravlja oziroma preprečuje.


Motnje se pojavljajo na kontinuumu od lažje do težke motnje na enem ali več področjih, in sicer: fonologija, semantika, sintaksa, pragmatika, artikulacija, fluentnost govora.

Vir: Shutterstock


VIRI IN LITERATURA: - ZRSZ (2018). Opis poklica - logoped za individualno govorno terapijo. Povzeto po https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=508&Filter=


1,255 views0 comments
bottom of page